Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Voorwaarden

Voorwaarden Putboringen Van Deynse N.V.

Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden putboringen
Algemene voorwaarden onttrekkingsfilters
Algemene voorwaarden bronbemaling

Bronbemaling:

Elke bronbemaling die geloosd wordt in een riool aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin dient gemeld te worden bij de desbetreffende Gemeente. Indien de lozing meer dan 10 m3/uur bedraagt, dient men een schriftelijke toestemming te bekomen van Aquafin.
Om Aquafin de gelegenheid te geven dient elke meldingsplichtige installatie uitgerust te zijn met een debietmeter.
Volgens onze voorwaarden art.12.A.3 dient de opdrachtgever over de nodige offiële toelatingen te beschikken.

Folder van Aquafin "Bemalingen; Waarheen met het water
Formulier melding aan Gemeente Klasse 3