Deze site maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u hiermee akkoord. Meer info

OK

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We plaatsen soms promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Putboring

Voor verschillende doeleinden wordt er een putboring geplaatst:
- particulier: voor huishoudelijk gebruik, beregening, opvullen zwembad en/of vijver
- landbouw: voor drinkwater dieren, beregening gewassen
- bedrijven: voor productieproces, grijswatercircuit, warmtepomp
- vereniging: voor beregening (o.a. voetbalveld, tennisterreinen)
enz.

Putboringen voor het gebruik van grondwater:

Bij een putboring voor het gebruik van grondwater wordt er eerst een put op een bepaalde diepte geboord, afhankelijk van de bestemming van het grondwater. In deze put wordt een PVC stijgbuis en PVC filterbuis met PVC peilfilter geplaatst.
Deze putboring wordt ook wel filterput of boorput genoemd.

Filterputboringen voor beregening en grijswatercircuit moeten niet op grote diepte geboord worden. Meestal kan er tot +- 10 m diepte geboord worden waar het grondwater voor deze toepassing gebruikt kan worden.
Boorputten voor huishoudelijk gebruik, productieproces kunnen de dieptes oplopen tot meer dan 100 m diepte. Dit komt omdat hierbij het grondwater kwalitatief hoog dient te zijn.
Met onze putboormachine kunnen wij maximaal tot 130 m boren.

Op de filterputboringen en of boorputten kan door ons een pompinstallatie worden voorzien. De pompinstallatie is afhankelijk van de diepte van de put en het gebruik. De pompinstallatie bestaat onder andere uit een onderwaterpomp of hydrofoorgroep, een watervat, PE-darm, onderwaterkabel, watermeter, drukmeter, thermische beveiliging, staalnamekraantje, diverse koppelingen en aansluitstukken.
Boorputten worden op vraag van de klant afgewerkt met een waterdichte putkop en toezichtsput.

Wij zijn voor putboringen enkel werkzaam in de regio Oost- en West-Vlaanderen.
(maximum 60 km vanaf Maldegem)

Richtprijzen:
Richtprijs eigen waterwinningen tot 10 m vanaf € 725,00
Pompinstallatie bovengronds hydrofoorgroep vanaf € 784,00

Richtbrijs eigen waterwinningen diepere boorputten (tot 100 m) opstelkosten tussen € 350,00 en € 850,00.
Prijs per meter tussen € 48,00 en € 58,00 per meter.
Onderwaterpompinstallatie vanaf +- € 2.600,00

Prijzen zijn afhankelijk van diameter verbuizing en afstand van Maldegem
(tevens rekening houden met kosten gebruik water, zuiver pompen, afwerken boorput)

LET OP: VOOR EEN BORING IS EEN DOORGANG VAN MIN. 2 m NODIG!

Wetgeving:

Het boren van waterputten valt onder de milieuwetgeving rubriek 53.8:

Niet-ingedeelde winningen

(vooral bij particulieren)
Wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt en wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m³/jaar) wordt gebruikt, moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan. Er moet wel een melding van eigen waterwinning (https://www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden) worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hierbij bent u ook vrijgesteld van heffingen op de winning. Enkel een forfaitaire heffing op het afvalwater is van toepassing. Via deze rekentool kan u berekenen hoeveel deze voor u bedragen: https://heffingenloket.vmm.be/berekeningswizard/#/

Attest niet-ingedeelde inrichting zal door ons naar u toegestuurd worden bij bestelling dat ondertekend voor aanvang van de werken in ons bezit dient te zijn.

Ingedeelde winningen

(vooral bij bedrijven, landbouwers, verenigingen, …)
Indien u op jaarbasis in totaal (dus alle grondwaterwinningen van uw bedrijf/instelling samen) meer dan 30 000 m³/jaar nodig heeft, moet u een milieuvergunning klasse 1 aanvragen. Indien uw totale waterbehoefte meer dan 5 000 maar maximaal 30 000 m³/jaar bedraagt, moet u een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Bij een waterbehoefte van maximaal 5 000 m³/jaar is het afhankelijk van de diepte van de diepste grondwaterwinning van het bedrijf. Indien deze een diepte heeft die groter is dan het dieptecriterium, moet u een milieuvergunning klasse 2aanvragen. Indien alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, moet u een omgevingsvergunning klasse 3 aanvragen,.

Dit is de klasse indeling op basis van de grondwaterwinning. Indien u voor een andere activiteit al onder een hogere klasse ingedeeld bent bepaalt dit de klasse van uw inrichting. 

Documenten m.b.t. meldingen en vergunningen zijn in te vullen via  www.omgevingsloket.be. Wij mogen pas starten met de boorwerkzaamheden van zodra de omgevingsvergunning in orde is.

putboringen.jpg

Bij ingedeelde winningen is het plaatsen van een debietmeter en een peilbuis verplicht. De debietmeter wordt door het VMM verzegeld. Een peilbuis wordt geplaatst om het grondwaterpeil te kunnen meten, een debietmeter wordt geplaatst om te meten hoeveel m3 water er verbruikt wordt.

Boringen in het kader van thermische opslag valt ook onder de milieuwetgeving onder rubriek 55.1.

Indien de diepte van de boring voor warmtepomp met aardsondes dieper dan het dieptecriterium ligt (meestal op meer dan150 m), dient er een klasse 2 vergunning aangevraagd te worden. Aangezien er meestal minder diep geboord moet worden zijn deze thermische boringen meestal niet-ingedeeld.

Wij doen voorlopig GEEN geothermische boringen!

bronmaling